x 
Košík - 0 Kč

Košík

košík je prázdný

Obchodní podmínky Vinařství VITISBERG - e-shop

B_Vitisberg

Nákupní řád

I. Základní ustanovení

Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem VITISBERG s.r.o. (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je VITISBERG s r.o., Peckova 37, 696 15, IČ 09519246, DIČ CZ 09519246.

II. Objednávka

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě, případně e-mailem, SMS zprávou nebo telefonicky na kontaktním čísle Prodávajícího, případně osobním jednáním. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu, a tedy za objednávku závaznou.

Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18 let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

III. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží u nás nakoupeného.

IV. Bonusy,slevy

Prodávající si váží svých zákazníků a nabízí jím různé bonusy a slevy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové. Platná sleva je v době koupě uvedena v objednávce. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím nelze vzájemně kombinovat. 

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na internetovém obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

V. Způsoby platby

 Kupující z České republiky mohou zboží zaplatit tímto způsobem: 

a) Vyzvednutím zboží na adrese vinařství: Peckova 37, Čejkovice 69615, kde zboží zaplatíte v hotovosti, nebo platebními kartami Mastercard, Eurocard, VISAcard, nebo po předchozí on-line platbě. 

b) Použitím platby na účet. Platba je ve prospěch účtu: 2201869465/2010 s variabilním symbolem uvedeném na Vaší objednávce. Po připsání na účet bude zboží expedováno do 2-5 dnů, či připraveno způsobem, jež si Kupující stanoví v objednávce. Je-li takovým dnem, den volna, je zásilka expedována v nejbližších následujících pracovních dnech.

c) Zasláním zboží na dobírku. Dopravcem takto objednaného zboží je společnost MESSENGER, a.s. se sídlem v Praze 5, Libinská 3127/1, IČ: 27575896. Ke zboží je v těchto případech připočítána úhrada za dobírku a to ve výši 30 Kč bez ohledu na množství objednaného zboží.

Společně s kupní cenou je povinen Kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak.

V případě, že Prodávající není schopen zajistit předání zboží v dojednanou dobu: kontaktuje Kupujícího, informuje jej o dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace objednávky.

V případě, že Prodávající není schopen zajistit předání zboží z důvodu vyprodání zboží: kontaktuje Kupujícího, informuje jej o možnostech náhrady a domluví s Kupujícím způsob realizace, případně stornování objednávky.

VI. Doba dodání zboží

Při objednávce zboží s vyzvednutím ve vinařství si sami stanovíte den a dobu, kdy si zboží vyzvednete, prosíme o nahlášení na vitisberg@gmail.com, případně k nahlášení doby budete vyzváni pomocí emailu. V případě on-line platby je zboží expedováno do 2-5 dnů po obdržení platby za zboží, nebo v nejbližších pracovních dnech, je-li dnem objednávky den volna. V případě objednávky na dobírku, do 2-5 dnů po obdržení objednávky, nebo v nejbližších pracovních dnech, je-li dnem objednávky den volna. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí, nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. 

VII.  Způsoby dopravy

Dopravcem je společnost MESSENGER, a.s. se sídlem Libinská 3127/1, Praha 5, IČ:27575896.

Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. V případě poškození zboží při přepravě prosíme o zaslání fotodokumentace na vitisberg@gmail.com s informací o škodě viz níže. 

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na čísle 739163886, 728745884 nebo na základě e-mailu odeslaného Kupujícím na e-mailovou adresu vitisberg@gmail.com. Prodávajícího a příjem takového e-mailu je Prodávajícím potvrzen.

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě-faktura.

Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží, a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího, a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis".

Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

V případě, že z důvodů na straně kupujícího nutno doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným typem doručení. 

IX. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího, kdy není schopen dodat zboží v daném termínu, v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka v co nejkratším termínu vrácena.

X. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podrobné informace jsou uvedeny v samostatné sekci Osobní údaje, bezpečnost.

XI. Záruka, reklamace

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podmínky, způsob a další náležitosti řeší samostatná sekce Záruka, reklamační řád.

I. Záruka, Reklamační řád

Základní ustanovení

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu společností VITISBERG s r.o., Peckova37, 696 15, IČ09519246, DIČ CZ09519246. (dále jen Prodávající). 

II. Závady

V případě, že Kupující zásilku převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci na email vitisberg@gmail.com.

III. Vrácení zboží bez udání důvodů

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě-faktura.

Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží, a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího, a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis".

IV. Délka záruční doby

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na prodávaná vína je poskytována 6 měsíců odpovídající podmínkám vinařskému zákonu 321/2004 Sb.

V. Místo uplatňování reklamace

Reklamace vady se uplatňuje vždy v sídle Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

VI. Způsob při uplatňování reklamace

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Toto provede písemně a e-mailem na vitisberg@gmail.com a doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. V případě senzorické vady je třeba ihned po vyzvání předat víno přepravci, tak aby bylo možné vadu analyzovat. 

Od této chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii dokladu o koupi v našem obchodě-fakturu, kompletní výrobek (příklad: pokud výběr obsahuje 6 vín a jedno je rozbité, součástí reklamace musí být všechna vína, případně pokud Kupující akceptuje poškozený obal u zbývajících vín, bude řešena náhrada pouze za jednu lahev, ale pouze po dohodě s Prodávajícím). Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii o předchozí opravě.

V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve, včetně originálního uzávěru. Zároveň není možné reklamovat závady vín po víceletém uskladnění u zákazníka nebo vady způsobené stářím při nákupu již lahvově zralých. Ze strany dodavatele jsou víno a destiláty skladovány v optimálních podmínkách, částečně v klimatizovaném prostoru a díky vysoké obrátkovosti zboží je zajištěna jeho čerstvost. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Vinný kámen není důvod k reklamaci je naopak projevem kvality, stejně jako depoty u červených vín. Samostatnou kapitolou jsou „přírodní vína“, která jsou často nefiltrovaná, nečiřena, obsahují „zákaly, sediment“. Je „skoro nulová“ pravděpodobnost výskytu „pachuti po korku, korkového vína, TCA“ v případě uzavření vína šroubovacím uzávěrem, skleněným uzávěrem, či dalšími alternativními uzávěry, korky DIAM (díky svému zpracování výrobce vylučuje výskyt této vady).

 Trvanlivost jednotlivých druhů vín je individuální. Optimální doba spotřeby a potenciál archivace vín je závislý od ročníku, technologie zpracování a školení. V tom je kouzlo vína. Víno je živý organismus, neustále se mění, vyvíjí, získává svůj charakter a stárne. U nepotravinářských produktů se záruční doba řídí novelou občanského zákoníku a je stanovena na 24 měsíců.

VII. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci

Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, skladování v nevhodných podmínkách pro uložení vína, zásahem vyšší moci.

VIII. Kontakt pro reklamaci

K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:

VITISBERG s.r.o., Peckova 37, 696 15 Čejkovice, ČR

e-mail: vitisberg@gmail.com

Osobní údaje, bezpečnost

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje

Od Vás, jako od zákazníka fyzické osoby, musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu.

Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako právnická osoba, potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb.

Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. Máte právo nám používání Vašich údajů zakázat případně nám kdykoliv můžete písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění aj., nebo žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli. 

Váš souhlas

Používáním internetového obchodu na adrese: www.vitisberg.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

IX. Ochrana autorských práv

Veškeré uveřejněné podklady na internetovém obchodu www.vitisberg.cz (fotografie, textový obsah) jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. Použití výše uvedených podkladů je možné pouze se souhlasem Ing. Ondřej Konečný, kontakt: e-mail: vitisberg@gmail.com 

X. Kontakt

VITISBERG s r.o., Peckova 37, 696 15, IČ 09519246, DIČ CZ 09519246.

Elektronická korespondence: vitisberg@gmail.com

Telefon:

Fakturace, výdej zboží: Barbora Poláchová +420739163886

Informace o zboží, ostatní: Ing. Ondřej Konečný: +420728745884

Korespondeční adresa: Peckova 37, Čejkovice 69615, ČR

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Technické cookies
Nezbytné cookies pro chod e-shopu a webu
Přijmout
Odmítnout